• Presentatie van Kees van de Meene over de Maliebaan

De Vrienden die aanwezig waren bewaren ongetwijfeld goede herinneringen aan de presentatie van Aad de Meij over de restauratie van locomotief 1201 (8 november 2017).

In het kader van het voornemen van het bestuur om meer activiteiten voor de Vrienden te organiseren kunnen wij op deze plaats al aankondigen dat op 26 februari een presentatie zal worden verzorgd door Kees van de Meene. Het onderwerp deze avond is ‘de Maliebaan’, waarbij vele facetten zullen worden belicht. Uiteraard de infrastructuur van dit baanvak, waarbij zeker vele bijzonderheden aan de orde zullen komen, vanzelfsprekend ondersteund door mooi fotomateriaal van Kees. Als bijzonderheid alvast: een ruim een kwartier durende cabinerit rond het Museum, waarbij we op weg naar de Maliebaan nog één keer het Utrechtse Lunetten uit vervlogen tijden passeren. U kunt zich alvast opgeven via het aanmeldformulier.

 

  • Noteert u vast 30 mei !

Een zeker bijzondere presentatie zal op 30 mei worden verzorgd door de heer Rogier van Boxtel, de president-directeur van NS. Als bestuur zijn wij blij dat de heer Van Boxtel positief heeft gereageerd op onze uitnodiging de Vrienden ‘bij te praten’ over de vele facetten van ons mooie spoorbedrijf. De inhoud van de lezing zal nog nader worden vast gesteld, u hoort daar nog nader over, maar het lijkt ons zeker de moeite waard dat u deze datum alvast in uw agenda noteert.