Gepubliceerd: maandag 09 maart 2020

Activiteiten in het jubileumjaar 2020

Dit jaar, om precies te zijn op 26 mei, is het 50 jaar geleden dat de Vereniging van Vrienden van het Spoorwegmuseum werd opgericht. Het was de bedoeling dat dit jubileumjaar niet onopgemerkt voorbij zou gaan, dat is nog steeds zo. Maar de viering van het jubileum wordt als gevolg van de omstandigheden ‘verlengd’ tot en met de eerste helft van 2021. In onderstaand overzicht informeren wij u over de verschillende geplande activiteiten met nadere bijzonderheden, voor zover nu bekend. Via onze maandelijks verschijnende Nieuwsbrieven wordt u nader geïnformeerd.

 

Op dinsdag 14 april stond de lezing van Arjan den Boer over de TEE op het programma. In overleg met de spreker is deze nu gepland op 20 oktober. Bijzonderheden over het aanmelden voor deze ongetwijfeld boeiende presentatie volgen t.z.t. op de website en de nieuwsbrief.

De op zaterdag 16 mei geplande Vrienden- en Familiedag in het Museum wordt verplaatst naar het voorjaar van 2021. We hopen dan ook op mooi weer. Bijzonderheden worden natuurlijk tegen die tijd nader bekend gemaakt. Het programma blijft er op gericht de Vrienden kennis te laten maken met wat er allemaal in ons museum te zien is. Uiteraard zal het museum bijdragen aan het succes van deze middag.

De verschijningsdatum van het eerste nummer van de Vriendendienst van dit jaar was gepland op 30 mei, op vier dagen na 50 jaar na de oprichting van de Vereniging. Uiteraard zal ook in ons magazine aandacht worden geschonken aan het jubileum. Zo zal een aantal oud-bestuursleden terugkijken op hun periode in het bestuur en daarbij boeiende herinneringen ophalen. De voorbereiding van deze items is ernstig vertraagd als gevolg van de omstandigheden. Nu wordt gericht op verschijning eind juni, begin juli. Ook de ontwikkelingen rond de restauratie van de WRD komen dan aan de orde: het rijtuig zal een prominente plaats innemen op de tentoonstelling rond het thema ‘eten en drinken in de trein’.

Nog steeds is het de bedoeling dat deze tentoonstelling (met de naam “Tosti’s, Truffels en Treinen’) op 18 juni wordt geopend. De ontwikkelingen rond de bestrijding van het corona virus kunnen hier mogelijk verandering in brengen. Nadere informatie volgt. Het is de bedoeling dat u behalve onze WRD, ook buitenlandse restauratierijtuigen zult zien.

Locloods Katwijk.De op 27 juni geplande jaarlijkse Vriendendag/ALV kan op die datum niet doorgaan en wordt uitgesteld naar zaterdag 31 oktober. Het plan om dit jaar te gaan rijden met het mat’46 museumtreinstel 273 blijft bestaan. We zijn te gast bij de Stoomtrein Katwijk-Leiden. Nadere bijzonderheden over de reis en de beschikbaarstelling van de vergaderstukken leest u t.z.t. in de nieuwsbief en uiteraard ook op onze website.

De presentatie voor de Vrienden door Tuur Verdonck (conservator van het Spoorwegmuseum) rond het thema ‘Eten en Drinken’, het motto van de op dat moment lopende tentoonstelling, is gepland op woensdag 23 september. Verdere bijzonderheden zullen t.z.t. bekend worden gemaakt via de website, nieuwsbrief en facebook.

De in de 2e helft september voorgenomen excursie naar de Bentheimer Eisenbahn wordt verplaatst naar het voorjaar van 2021. Het is nog steeds de bedoeling met onze trein naar Bad Bentheim te rijden om daarna door de BE verder te worden getrokken met misschien een interessante tussenstop op het traject naar Coevorden. Daar de organisatie van dit gebeuren meer overlegpartners kent dan was aangenomen hebben we moeten kiezen voor verplaatsen naar een later tijdstip. Nadere bijzonderheden (zoals datum en procedure van aanmelden) volgen natuurlijk via de nieuwsbrief, website en facebook.

NSM 41Het is nog steeds de bedoeling om de Vrienden uit te nodigen om mee te gaan met proefritten met de DE1. Zoals bekend heeft de vereniging financieel bijgedragen aan de revisie van de dieselmotoren van de Blauwe Engel. De motoren zijn of worden terug geplaatst en bij de straks noodzakelijke proefritten kunnen de Vrienden als ‘natuurlijke ballast’ fungeren. We hopen dat dit gebeuren nog kan plaats vinden in november.
Over datum en aanmelding volgen ook hier uiteraard t.z.t. nadere bijzonderheden.

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. Met behulp van cookies meten wij bezoekersaantallen en verbeteren wij de werking van de website. Klik op 'Akkoord' om deze melding te sluiten.