Artikelindex

Jaarverslag bestuur 2019 en 2020

Het bestuur heeft in 2019 vijf keer vergaderd: op 9 februari, 11 april, 25 mei, 31 augustus en 19 oktober. In alle gevallen werd het Spoorwegmuseum vertegenwoordigd door het Hoofd Collecties van het Spoorwegmuseum. Op zaterdag 9 november kwam het bestuur bijeen in een zo omschreven heisessie. Een vertegenwoordiging van het Museum was uitgenodigd om met het bestuur te praten over verschillende onderwerpen.

Het bestuur heeft gesteld dat in verband met de AVG er een privacyverklaring op de website moet worden geplaatst. Het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden op de website moet worden uitgebreid met een verklaring over de privacybescherming

In 2020 wordt de procedure rond de jaarlijks terug kerende problematiek van niet betalende leden aangepast: op het eerste betaalverzoek (eind december, gecombineerd met de eindejaarsnieuwsbrief) volgen twee aanmaningen en daarna de brief waarin staat dat het lidmaatschap beëindigd wordt.

Ook in 2019 worden lezingen gehouden voor de leden van de vereniging. Op 13 maart heeft Hans Nahon een vervolglezing gegeven over het goederenmaterieel dat in het Museum staat. Op 24 april heeft Peter van der Vlist een lezing gehouden over de rijtuigen Plan D. In oktober 2018 was het 40 jaar geleden dat dit materieeltype buiten dienst ging. In het verhaal kwam uiteraard de restauratie van de RD uitgebreid aan de orde. Op 2 oktober hielden Michiel ten Broek en Victor Lansink een presentatie met als titel “Van sneue lijntjes en verdachte dijkjes“ over vergeten of verdwenen spoorlijnen.

In de ledenvergadering van 2018 is gesproken over de start van een iconisch project, passend in de viering van het 50-jarig bestaan van de vereniging in 2020. Voorgesteld wordt te overleggen met de Stichting TEE Nederland over de mogelijkheden van restauratie van een aantal rijtuigen.

Het bestuur had eerder al aan het Museum kenbaar gemaakt financiëel te willen bijdragen aan de restauratie van de RD (restauratierijtuig Plan D). De Vrienden hebben 30.000 euro beschikbaar gesteld. Het is een aansprekend rijtuig met een rijke historie. Bij de overhandiging van de cheques werd op 5 juni een persmoment georganiseerd.

Op zaterdag 16 maart 2019 werd een stand bemand op On TraXs. Als gadget werden de nieuwe postzegels van de Vrienden verkocht. Het onderwerp bemanning van een informatiestand zal voortdurend aandacht moeten hebben. Naast de website en folder wil het bestuur ook naar buiten treden met posters op bijvoorbeeld het voorterrein van het Museum, het perron waar de pendeltrein aankomt en ook op de zeskantige kiosk in Wereld 4. De werkgroep communicatie werkt aan de ontwikkeling  van de website, het uitbrengen van de VriendenDienst-digitaal, een Facebook pagina (in 2019 ruim 1.000 unieke volgers) en een Twitter account (in 2020 van start).

Als onderdeel van hopelijk een succes op langere termijn heeft het bestuur besloten te komen tot oprichting van een bedrijvennetwerk. Het doel is uiteraard om het Museum aan te prijzen, maar nog meer om via de inbreng van bedrijven de financiële positie van de Vereniging te versterken. Het bestuur heeft ingestemd met de verdere ontwikkeling van het model ‘bedrijfsvrienden’ inclusief de daarbij horende organisatorische aanpassingen, zoals de mogelijkheid voor een ‘bedrijfsvriendbestuurslid’. Statutaire gevolgen moeten worden bezien, met name artikel 5 zal moeten worden aangepast.  

In 2020 bestaat de Vereniging 50 jaar. Het bestuur heeft verschillende mogelijkheden besproken om aandacht te schenken aan dit jubileum, bijvoorbeeld het organiseren van een familiedag in mei. Passend bij de plannen rond het ‘iconisch project’ zal in april een lezing worden gehouden over de TEE. Om het jubileum extra publiciteit te geven zal worden gewerkt aan een jubileumuitgave van de Vriendendienst. Daarin zal dan worden terug gekeken op de vijftig jaar en in een gesprek met de directie ook naar de toekomstverwachtingen. Voor de financiering van dit ongetwijfeld omvangrijke nummer van de Vriendendienst wordt gezocht naar een externe sponsor.

Het bestuur heeft in 2020 vijf keer vergaderd. Op 8 februari kon dat nog in de kantoorvilla van het museum, de vergaderingen van 18 april, 13 juni en 22 september waren ‘digitaal’. Op 21 november vond de jaarlijkse heisessie plaats die met inachtneming van de coronamaatregelen kon plaatsvinden in een vergaderlocatie van het museum. De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond plaats op 31 oktober 2020. Uiteindelijk heeft de gecombineerde variant plaats gevonden: vergaderen in de bedrijfsschool met maximaal 30 personen en videoverbinding met 141 Vrienden thuis.

In 2020 hebben we ook de eerste twee Bedrijfsvrienden verwelkomd. Dit zijn bedrijven die ons steunen met een van tevoren overeengekomen jaarlijks bedrag. Lopende het jaar 2020 zijn er 103 nieuwe leden ingeschreven en 20 leden hebben opgezegd. In het verslagjaar 2021 werden 103 nieuwe leden ingeschreven.

In het kader van de viering va het 50-jarig jubileum in 2020 werd een Familiedag gepland op 16 mei. Het programma werd weliswaar verder uitgewerkt maar als gevolg van de coronaperikelen werd de uitvoering uitgesteld tot een latere datum. Ook het voornemen te gaan rijden naar en op de Bentheimer Eisenbahn werd uitgesteld. Ook het plan op 27 juni te gaan rijden met de 273 naar de Stoomtrein Katwijk-Leiden ‘sneuvelde’ als gevolg van de coronamaatregelen. 

Ter gelegenheid van het jubileum verscheen in juni een speciale uitgave van de Vriendendienst. Een jubileumnummer, o.a. met interviews met ex-bestuursleden, directieleden van het Museum en de toenmalige hoofdredacteur van de Brugrail, de voorloper van de Vriendendienst. Ook met aandacht voor de vele projecten waaraan de vereniging in die vijftig jaar heeft bijgedragen. Er werd een nieuwe folder ontworpen die werd meegestuurd met Op de Rails en Railmagazine. Een ander aspect van de communicatie vanuit de Vrienden was de start van een twitteraccount.

In 2020 werden twee Bedrijfsvrienden ingeschreven: ASR Verzekeringen in Utrecht en Scildon in Hilversum. Ter informatie: in 2021 volgde Volker Rail. We moeten maatwerk toepassen omdat de wensen per bedrijf kunnen verschillen.

Het bestuur heeft in een gesprek op 29 januari 2020 met het bestuur van de Stichting TEE de mogelijkheden van overname besproken. Het belang van het railerfgoed is daarbij aangegeven. De communicatie naar de leden over dit onderwerp vond plaats via artikelen in de Vriendendienst. Er is een gesprek met de directie van het Transportmuseum in Nieuw Vennep geweest om ook daar onze plannen toe te lichten.

Het bestuur neemt zich voor de Railrookies die ouder zijn dan 12 jaar te betrekken bij een brainstorming. Wat kan de vereniging deze doelgroep bieden? Wordt dit een nieuwe groep Juniorleden? Medio april 2021 wordt e.e.a. vervolgd.   

Hits: 18815

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. Met behulp van cookies meten wij bezoekersaantallen en verbeteren wij de werking van de website. Klik op 'Akkoord' om deze melding te sluiten.